Karıncanın ayak sesi

Kullandığımız dilin imlâ kılavuzuna göre zamirlerin kullanımı sırasında kesme işareti kullanılmaz (1). Bu böyledir de bir fark oluşturma veya saygı belirtme durumu için kuralsız olarak kesme işareti kullanılmıştır. Belki farketmediniz! Kur`an meallerinde sıkça görünür (2).


Bugün bir tane daha örnekle karşılaştım (3). Ne kadar acı bir durum. 

Karıncanın ayak sesleri duyuluyor! (4,5)

Kaynaklar

1. Türk Dil Kurumu

2. Cin Sûresi, 20

3. Twitter 

4. İmam Ahmed b. Hanbel, Müsned, çev. Hüseyin Yıldız, vd. İst. 2014 C.10, Sh. 577, Hds. 15019

5. İbni Ebi Şeybe, Musannef, #29547; Ahmed, Müsned, 4/403; Taberani, Kebir; Taberani, Evsat; Ebu Ya’la, Mecmea’z-Zevaid, 10/223,224; Terğib ve’t-Terhib, 1/76